Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ATTILA KEZESEI

2010.02.20

ATTILA KEZESEI

        Aquitaniai Walter nyomán –

 

 

Egyszer Attila, istennek erős ostora, hadat kiált, a sátrakat felszedeti, és megindul a Rajna felé. Amerre elvonul, reng a föld a lovak patája alatt. A frankok királya, Ghibik nem is sejti, hogy közeledik a veszedelem, ünnepet ül Worms városában, éppen Günther fia születésének napját ünnepli. Vigad az egész ország, amikor egyszerre híre terjed, hogy óriási hadsereg közeledik, amelynek annyi a katonája, mint égen a csillag, és olyan sűrű, mint a Rajna fövényének homokszeme. Megriadnak a frankok, a király pedig mindjárt tanácsot tart a vezérekkel.

 – Mit tegyünk, jó vezéreim? – kérdi a király.

 – Békét kell ajánlani – mondják a vezérek egy szívvel-lélekkel.

 – Ha Attila, istennek erős ostora kezet nyújt, mi is kezet adunk, kezeseket

küldünk, és adót fizetünk neki. Jobb engedni, mint életünket, hazánkat, feleségünket

és gyermekeinket kockáztatni.

 Ghibik király megfogadta a vezérek tanácsát, elébe ment Attilának, gazdag ajándékokkal szívét megengesztelte, és előkelő kezeseket adott neki. Elküldte kezesnek a vitéz Hagent is, aki a trójaiak véréből származott. Attila kegyesen fogadja az ajándékokat, elfogadja a kezeseket is, aztán békével elvonul a frankok földjéről. Most már kelet felé, a burgundok földjére vonul. Burgundiában ekkor Herrik, ez a gazdag és vitéz király uralkodott, akinek lánya, Hildegunde világraszóló szépség volt, ezért Burgundia gyöngyének nevezték. Herrik király éppen Chalon városában tartózkodott, amikor a hun sereg a Saöne folyó mellett kibontakozott. 

Nyögött a föld a lovak patája alatt, a pajzsok zörgése visszhangzóit a levegőben, s olyan volt, mint a távoli mennydörgés. A mezőt valóságos kopjaerdő borította, amely villámokat lövellt, így tündöklik a nap, amikor reggelre kelve lángoló golyója feltűnik, és a duzzadó tengert hasítja. Amikor Chalon falainak őre a porfelleget meglátja, rémülten kiált fel:

 – Ellenség közeledik! Zárjátok be a kapukat!

 Mindjárt összeül a burgundok tanácsa, és a király így kezd beszélni:

 

– Jól tudjátok, mi történt a frankokkal. Ha ez a vitéz nép engedett, miért ne

engedhetnénk mi is? Minden kincsemet átadom Attilának, de megőrzőm egyetlen

lányomat, akit szemem fényénél is jobban szeretek. Azért ha kell, még őt is átadom

kezesnek, csak hogy a burgundok földjét megmentsem.

Herrik király mindjárt követeket küld Attilához, s azok híven elmondják a burgund

király üzenetét. A hun király szokása szerint kegyesen fogadja a követeket, és azt mondja nekik:

 – Jobban szeretem a szövetséget, mint az ütközetet, a hunok békével és nem fegyverrel akarnak uralkodni. Csak akkor ragadunk fegyvert, ha valaki szembeszáll velünk. Ha tehát királyotok hozzám jön, és békét ajánl illő feltételekkel, én megadom neki a békét.

Amikor Herrik király az üzenetet megkapta, minden kincsét összeszedte, lányát hintóba ültette, és elindult Attila táborába. Ott kincseitől megvált könnyű szívvel, de lányától sok könnyel, sírással búcsúzott el: a szépséges Hildegunde a táborban maradt, ő is Attila király kezese lett. így került Burgundia gyöngye számkivetésbe. Ezután Attila király, istennek ostora az aquitánok földjére vonul. Alfer király is követi a burgundok és a frankok példáját, Attila király elébe járul, átadja kincseit, és fiát, Waltert kezesül átengedi. Ki hitte volna, hogy Walter vitéz és a szépséges Hildegunde, akik jegyben jártak egymással, mert a két király megfogadta, hogy összeházasítja őket, éppen Attila táborában találkozik egymással? És ha találkoztak, mindjárt meg is szerették egymást.

 Ekkor Attila jelt ad az indulásra. A hun sereg vígan kel útra, mert rengeteg kincset és három királyi vérből származó kezest visz magával: Hagent, Waltert és Hildegundét.

Attila király megbecsülte a kezeseket: maga tanította a két ifjút a kopjavetés és a nyilazás művészetére, és külföldről tudósokat hívatott, hogy a tudományokba is beavassa őket. Ospiru pedig, a hunok királynéja úgy bánt Hildegundéval, mintha tulajdon édeslánya lett volna. Rábízta egész palotáját, még a kincstár kulcsait is átadta neki.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.