Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LACFI PÁL HADJÁRATA

2010.09.28

LACFI PÁL HADJÁRATA

– A Minorita krónikája nyomán –

 

Békességre, szelídségre, az idegenek, a vendégek megbecsülésére oktatta István király a népet, de az utódai annyi hitvány idegent bocsátottak be az országba, és úgymeghizlalták őket, hogy sok magyarnak felforrt az epéje, hogyha erre gondolt. Ezértaztán szívesen fogott fegyvert, ha az idegent vághatta, kegyetlenül elbánt mindenkivel, aki útjába akadt.

Számított erre Albert osztrák herceg, s amikor a svábok fellázadtak ellene, mindjárt követet küldött Lajos királyhoz, és segítséget kért tőle. Lajos király pedig parancsot adott Lacfi Pálnak, aki bátorságáról és kegyetlenségéről egyaránt híres volt:

– Indulj, fiam, eredj Svábországba, segítsd meg Albert herceget!

Hiszen abban hiba nem volt! Lacfi Pál négyszáz kemény íjásszal útnak indult, s nemsokára Svábországban járt. Ott a lázadók szembefordultak a magyar csapattal, de vesztükre tették, mert Lacfi parancsára olyan nyílzáport zúdítottak rájuk, hogy abban a helyben háromszáz német elesett. Úgy hullottak a magyarok előtt, mint az ökrök a vágóhídon.

Ezután kardot rántottak a magyarok, és ezt kiáltották:

– Szent királyok, segítsetek!

A németek úgy megrémültek, hogy mindjárt feltartották a kezüket, és így könyörögtek:

– Ó, kedves uram, ne ölj meg!

Hiszen könyöröghettek! A magyarok olyan parancsot kaptak, hogy egy németet seejtsenek fogságba, hanem mindegyiket részegítsék meg a halál poharából. Meg is tették: hatalmas kardjukkal a németek kezét és fejét levágták, s közben ezt kiáltozták:

– Veszteg, hitvány német! Ittátok a vérünket, ma mi isszuk a véreteket!

Elhullottak ott a sváb lázadók, még hírmondó se maradt közülük. Ezután az osztrák herceg hívatta Lacfi Pált és a magyar vitézeket. Bőséges ajándékot adott nekik, s küldött egy levelet is Lajos királynak. Azt írta a levélben:

– Köszönetet mondunk testvérünknek a segítségért. Amit mi ötezer fegyveressel és egész esztendei fáradozással meg nem cselekedhettünk, azt Lacfi Pál dicsőségesen véghezvitte négyszáz magyarjával. Kérünk ezért, hogy Lacfi Pált királyi bőkezűséggel és kegyesen fogadd.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.